English
Search

Privacy notice

Bescherming van uw persoonsgegevens

PMC-holding en haar dochterbedrijven Transmoove nv en NNOF nv hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken de persoonsgegevens die hun verstrekt worden met de nodige zorg.

Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

Door gebruik te maken van onze website of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen worden verwerkt door PMC-holding en haar dochterbedrijf NNOF nv, Radiatorenstraat 1 te 1800 Vilvoorde en haar dochterbedrijf Transmoove nv, Jean Monnetlaan 1A te 1804 Vilvoorde (Cargovil).

Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016, beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

PMC-holding en haar dochterbedrijven Transmoove nv en NNOF nv verwerken deze gegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

PMC-holding en haar dochterbedrijven Transmoove nv en NNOF nv bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen, diensten te verbeteren, nieuwe diensten aan te bieden en de wettelijke voorschriften na te leven.

Doorgifte aan derden

PMC-holding en haar dochterbedrijven Transmoove nv en NNOF nv geven uw gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden.

PMC-holding en haar dochterbedrijven Transmoove nv en NNOF nv kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als PMC-holding en haar dochterbedrijven Transmoove en NNOF te goeder trouw oordelen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

PMC-holding en haar dochterbedrijven Transmoove nv en NNOF nv kunnen uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bv. de verwerking van bestellingen, klachtenbehandeling, …) meedelen aan haar verwante bedrijven.

Inzage en rechten betreffende uw eigen persoonsgegevens

U hebt het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens.

U kan uw persoonsgegevens opvragen, inkijken en indien nodig onjuistheden laten verbeteren.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën die bepaalde informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze zijn zeer gangbaar en worden gebruikt om websites te doen functioneren of efficiënter te doen functioneren en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website.

PMC-holding en haar dochterbedrijven Transmoove nv en NNOF nv gebruken cookies om het gebruik en de functionaliteit van onze website te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers er gebruik van maken en van de tools en diensten die op die sites worden aangeboden.

Cookies helpen ons om onze website beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften, de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren, feedback te ontvangen over de tevredenheid van de klant en elders op het internet met u te communiceren.

PMC-holding en haar dochterbedrijven Transmoove nv en NNOF nv maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over onze website te kunnen genereren. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar het privacybeleid van Google Analytics.

Social Media

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn.

Lees de respectievelijke privacyverklaringen van deze sociale mediakanalen voor meer info over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze kanalen.

Wijzigingen

De mogelijkheid bestaat dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd.

PMC-holding en haar dochterbedrijven Transmoove nv en NNOF nv toetsen regelmatig hun beleid m.b.t. uw persoonsgegevens aan de huidige regelgeving terzake.

Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

PMC-holding en haar dochterbedrijven Transmoove nv en NNOF nv hebben maatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals het opslaan van uw persoonsgegevens in een beveiligde bedrijfsomgeving die alleen toegankelijk is voor haar werknemers.

PMC-holding en haar dochterbedrijven Transmoove nv en NNOF nv volgen in dit verband ook de normen die in de sector algemeen aanvaard zijn.

Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen zoals social media en community websites.